Træpiller – Brændsel

Træpiller er et biobrændselprodukt, der er en del af en levende cyklus, med et kort kredsløb på ca. 100 år.

Når træpiller anvendes som brændsel, tilsættes den samme mængde kuldioxid til atmosfæren, der bruges under væksten af ​​råmaterialet, skoven. Således bidrager træpiller ikke til drivhuseffekten.

Store dele af den olie og elektricitet, der bruges til opvarmning, kan erstattes med træpiller. Hver udskiftet kubikmeter olie, betyder en reduktion af kuldioxidemissioner i atmosfæren.

Biobrændsel er vedvarende i modsætning til fossile brændstoffer (for eksempel olie), der har begrænset tilgang og ikke kan genvindes. Voksende skove lagrer kuldioxid i luften i form af kulstof, og når træerne høstes til brug i forskellige forarbejdede træprodukter, binder disse produkter fortsat deres kulstof i hele deres levetid.

Træ er et vedvarende materiale. At bevare og udvikle vores skove til den næste generation, er en naturlig og på samme tid, en klog investering. At pleje råmaterialet i dag vil være vores garanti for bæredygtig skov- og bioenergiproduktion i fremtiden.

A Timber tilbyder højkvalitets træpiller fra svenske og baltiske producenter.

Fordelene er bl.a.:

Klimaneutral energi, hvor råvaren er rent træ fra nærtliggende skove

Høj energiværdi (4,9 kWh) og ensartet kvalitet.

6 og 8 mm pellets.

Produktværdier bedre end svensk standard.

8mm bedst i test på Råd og Rön 2015.

ENplus kan tilbydes.